„Vzdelanie musí byť v rovnakej kvalite prístupné každému - bez rozdielu z akého prostredia študent pochádza, alebo akou formou vzdelávame.“ S touto myšlienkou začal svoj príhovor podpredseda BBSK Ondrej Lunter pri odovzdávaní darov študentom piatich škôl z okresov Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš. Odovzdávanie darov prebehlo v areály SOŠTaAP za prítomnosti podpredsedu BBSK Ondreja Luntera, riaditeľa odboru školstva Miroslava Martiša, riaditeľov vybratých škôl a pracovníkov BBSK. Traja študenti z každej školy získali PC značky ACER s myškou a batohom. Dary sprostredkoval BBSK a venovalo občianske združenie European Pedagogical Club (EPC).

Milí študenti, vážení rodičia a kolegovia!

Prinášam Vám niekoľko informácií, ktoré súvisia s platným prerušením vyučovania, ako tiež s usmerneniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k hodnoteniu žiakov v školskom roku 2019/2020.