Aj tento rok mala naša škola možnosť zažiť jedinečnú atmosféru výstavy ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov vo foyeri Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Vôňa zeleniny a ovocia sa šírila celým priestorom a atmosféru navyše umocňoval príjemný program, vystavovatelia či samotní návštevníci. Srdečne ďakujeme organizátorom za pozvanie.

Mgr. K. Sroková

Žiaci II.CR triedy ukončili vzdelávací program Školy za demokraciu. Na poslednom stretnutí s lektorkou diskutovali o praktických veciach, ako napríklad, čo musí obsahovať pracovná zmluva, aké dokumenty sú potrebné, keď chcú ísť na brigádu, ako „nenaletieť“ podvodníkom atď. Za užitočné rady a príjemnú pracovnú atmosféru ďakujeme lektorke Ivke Klimentovej.

    Na SOŠTaAP sme nový školský rok 2023 - 2023 otvorili v provizorných podmienkach. Kvôli rozsiahlej rekonštrukcii, ktoré prebieha tak v exteriéri ako aj interiéri školy, nebolo možné  kvôli stiesneným podmienkam 4. septembra zhromaždiť všetkých žiakov školy  na jednom mieste, preto sa otvorenie nového školského roka konalo len pre žiakov prvých ročníkov. Vyššie ročníky nastúpili do školy až 5. septembra. 

   Nový školský rok 2023 -2024 otvorila slávnostným príhovorom k prvákom a ich rodičom riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová. Potom predstavila žiakom a rodičom členov vedenia školy, ako aj triednych učiteľov prváckych tried.. Po ukončení slávnostného otvorenia sa žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľmi do učební, kde dostali základné informácie k začiatku školského roka.

V dňoch 15-17. júna sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo finálne kolo XXX. ročníka recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Ľudovít Danyi, nesmierne nadaný žiak I.CR triedy spomedzi sedemnástich najlepších súťažiacich z celého Slovenska sa umiestnil v krásnom striebornom pásme, a navyše získal aj cenu poroty. Lajcsi, sme na teba nesmierne pišní, a dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa budeme môcť tešiť z tvojich úspechov. Gratulujeme!

Június 15-17. között ismét megrendezésre került Rimaszombatban a már legendás Tompa Mihály verseny, immáron XXX. évada. Danyi Lajos, a rendkívül tehetséges I.CR osztályos tanulónk az ország tizenhét legjobb prózamondója között ezüstsávos besorolást ért el, és ráadásul a zsűri különdíját is kiérdemelte. Lajcsi, nagyon büszkék vagyunk rád, és reméljük, a következő iskolaévben is izgulhatunk érted a versenyeken és veled együtt örülhetünk a sikereidnek! Gratulálunk!

V rámci projektu Erasmus+ odišla aj toto leto na odbornú stáž do Maďarskej republiky do mesta Eger skupina 21 žiakov zo SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. Kým ich ostatní spolužiaci relaxujú cez letné prázdniny doma, oni sa zdokonaľujú v  odborných zručnostiach na pridelených  pracoviskách mesta Eger.  Odbornej stáže sa zúčastňujú žiaci  z odborov cukrár, mäsiar-lahôdkar, autoopravár, mechanik elektrotechnik a agromechanizátor.  Pedagogický dozor vykonávajú  Ing. Andrea Kisantalová, Mgr. Renáta Kňazíková a Bc. Jozef Imrecze. Žiaci majú na ubytovni k dispozícii s kuchynku s jedálňou, takže sa nemusia báť, že budú trpieť hladom. Okrem stravy, ktorú majú zadarmo, si môžu niečo uvariť alebo upiecť na prilepšenie. K dispozícii majú aj miestnu samoobslužnú práčovňu, kde si môžu dať oprať osobné veci. Žiaci sú podľa odborov rozdelení na jednotlivé pracoviská súkromných firiem, kde po krátkom zaučení zo strany zamestnancov týchto firiem už pracujú samostatne na pridelených úlohách. Najmä mäsiari-lahôdkari v rámci duálneho vzdelávania už vykonávajú odborný výcvik priamo vo výrobe vo firme Tauris, a.s., takže sa veľmi rýchlo adaptovali v novom prostredí. Víkendy využívajú stážisti najmä na relax a poznávacie vychádzky do mesta. Spoznávajú historické pamiatky mesta Eger a maďarskú kultúru, navštevujú múzeá (napr. múzeum starožitností) a pod. Trojtýždňový pracovný pobyt v zahraničí je určite lepšie využitým časom počas letných práznin, plným nových zážitkov a skúseností, ako nečinné hlivenie ich mnohých spolužiakov doma. 

Dňa 7.6.2023 navštívili naši žiaci (argomechatronici a agromechanizátori) 12.ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo v Oponiciach vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK. Počasie síce dokonale vyskúšalo našu odolnosť, no žiaci sa statočne vysporiadali s podmienkami, ktoré boli na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Oponiciach, kde sa výstava uskutočnila.