Žiačky 1.FP a 2.FP sa minulý aktívne zapojili do úpravy areálu našej školy a prispeli k jeho skrášleniu. Pod vedením  MOV vytvorili novú skalku, vytrhali burinu pri bočnom vchode do školy a pozbierali odpadky okolo budov školy.

Rovnako aj kabinet TSV  zorganizoval práce na úpravu okolo vonkajšieho ihriska školy, ako aj jeho okolia. Poďakovanie patrí dievčatám z II. CM triedy za ich pomoc.

V skrášľovaná areálu školy sa bude podľa počasia naďalej  pokračovať.

26. marca sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v priestoroch Kultúrneho domu v Rimavskej Sobote. Z našej školy sa jej zúčastnili: Orsolya Dávidová (II.CM), Csilla Horváthová (II.CM), Ľudovíť Danyi (II.CR), Attila Kökény (II.CR) a Adrián Oláh (II.DN). Orsolya, Csilla, Attila a Adrián sa umiestnili v bronzovom pásme a Ľudovít v zlatom, a preto postúpil do semifinále, ktoré sa bude konať 16. mája v Lučenci.

2024. március 26-án a rimaszombati Művelődési Házban került sor a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulójára. Iskolánkat Dávid Orsolya (II.CM), Horváth Csilla (II.CM), Danyi Lajos (II.CR), Kökény Attila (II.CR) és Oláh Adrián (II.DN) képviselte. Orsi, Csilla, Attila és Adrián bronz, míg Lajcsi arany besorolást kapott. Lajcsi továbbjutott a losonci országos elődöntőbe, mely május 16-án lesz.

 

Žiaci tried IV.R, IV.A a III.S sa dňa 27.3. zúčastnili workshopu na tému Podnik a podnikanie s Ing. Samuelom Hrnčiarom z Občianskeho združenia Mladý podnikavec. Táto vzdelávacia inštitúcia zo Žiliny pôsobí na celom Slovensku v duchu hesla „Zážitok je naša pridaná hodnota ". Organizuje vzdelávanie pre žiakov, učiteľov aj firmy. Ich nosnými témami sú hlavne marketing, manažment, finančná, digitálna a čitateľská gramotnosť, psychológia a iné. Na workshope získali žiaci základné informácie o podnikaní, ako založiť živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, na čo slúži obchodný register, ale aj zaujímavé informácie o svetoznámych podnikateľských osobnostiach, ako Elon Musk, Steve Jobs, Tomáš Baťa a.i. V závere workshopu si mohli overiť svoje znalosti vo vedomostnom kvíze cez aplikáciu Kahoot a, samozrejme, najúspešnejší boli aj ocenení vecnými cenami.

Mgr. K. Sroková

Vystihnúť jedinečný moment, zachytiť neopakovateľnú atmosféru... Aj o tom bola celoškolská fotografická súťaž pod názvom „Voda v našom okolí“, ktorá bola školským parlamentom vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa vody. Do súťaže sa zapojili žiaci z rôznych tried. Hodnotiacu komisiu tvorila pani zástupkyňa, koordinátor environmentálnej výchovy a koordinátorka školského parlamentu. Tri najkrajšie snímky boli odmenené vecnými cenami. Všetky fotografie mali niečo do seba, ale porote sa najviac páčila fotografia Jána Beracka zo IV. R triedy, na 2. mieste skončila fotografia Mateja Brytaňáka z III. CR triedy a 3. miesto obsadila snímka Silvie Farkašovej z II. CM triedy. Víťazom srdečne blahoželáme, nech im to dobre fotí.

Dňa 25. marca žiačky I.CM triedy absolvovali v Knižnici Mateja Hrebendu 2. prednášku týkajúcu sa oblasti sexuálnej výchovy. Odborníčka Mgr. Erika Slivová z Centra poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote dievčatám priblížila tému, ako si vybrať správneho životného partnera.

2024. 03. 25-én az I.CM diákjai részt vettek a soron következő szexuális nevelés témájú előadáson a Matej Hrebenda Könyvtárban. A rimaszombati Tanácsadó és Megelőzési Központból Mgr. Sliva Erika beszélgetetett el velük a megfelelő társ kiválasztásáról.