Jeseň je časom poľnohospodárskych prác. Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru agromechatronik v tieto chladné októbrové dni počas odborného výcviku vyšli s poľnohospodárskou technikou na školský pozemok, aby si nacvičili orbu na školskom traktore Fendt a naučili sa pracovať s ovládacími prvkami počítača traktora. Každý žiak si vyskúšal, ako sa jazdí na modernej poľnohospodárskej technike. Samozrejme na profesionálne ovládanie takejto techniky je potrebné oveľa viac hodín, ako im to umožňuje odborný výcvik. Napriek tomu po ukončení štúdia nepôjdu do praxe úplne nepripravení a ovládanie moderného traktora nebude pre nich úplnou novinkou.

 Z.H.

   Žiaci učebného odboru autoopravár sa na odbornom pracovisku na Košickej ceste učia nielen opravy, diagnostiku a údržbu automobilov, ale aj karosárske a lakovnícke práce, ako ja povrchová úprava karosérie, zváranie, tmelenie, brúsenie a nakoniec príprava automobilu na lakovanie a lakovanie áut striekacou pištoľou. Žiaci pri lakovaní používajú ochranný odev a rovnako ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými výparmi farieb. Lakovanie áut nie je jednoduchá činnosť a vyžaduje si dlhodobú prax.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Z. H.

Foto: Š. Szőke

   Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra, organizuje Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku DNI NEZÁBUDIEK v uliciach slovenských miest. Každoročne na jeseň vyjdú do ulíc tisícky dobrovoľníkov s nežnými modrými kvietkami nezábudiek ako symbolmi krehkosti duše. Upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia. Obzvlášť súčasná doba, v ktorej žijeme, nám čoraz viac ukazuje, aké dôležité je nielen fyzické, ale i duševné zdravie. Za dobrovoľný príspevok do pokladničiek, dobrovoľníci rozdávajú malý modrý kvietok nezábudky a tým pomáhajú neziskovému občianskemu združeniu - Liga za duševné zdravie SR, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami. Vyzbierané finančné prostriedky zostávajú v regiónoch, kde sa vyzbierajú. Tento rok celoslovenská verejná zbierka prebiehala v dňoch od 6. októbra do 10. októbra 2021 a zapojili sa do nej aj žiaci našej školy: Dávid Szabó a Patrik Repa z III.RAC, Patrik Kvak a Ján Beracko z II.R, Angelika Rybárová z II.CM, Viktória Zenglérová z II.GC a Laura Kováčiková z III.CSM triedy. Žiakom sa podarilo vyzbierať sumu 250 €. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Dni nezábudiek!

Ing. R.Vetráková

Milovníkom zabíjačkových špecialít sa môžu zbiehať slinky. Žiaci učebného odboru mäsiar, lahôdkar totiž pripravili výrobky, ktorých vôňa sa širila po chodbách pracoviska odborného výcviku. Dokazujú tak, že sa v rámci duálneho vzdelávania stihli niečomu podučiť a sami už dokážu prakticky použiť technológie spracovania mäsa a pripraviť chutné výrobky  z bravčového mäsa.

Žiačky učebného odboru cukrár pripravili na objednávky počas celého týždňa na odbornom výcviku veľké množstvo dobrôt. Dievčatá II.ročníka pochopili to, čo mnohí dospelí nie, že len zaočkovaní majú šancu v práci s potravinami bez prestávky fungovať. A ony chcú chodiť na prax za každých okolností.Tak vyše 60 percent sa z nich dalo zaočkovať.

                    Mgr. Štefan Szőke

     Pokiaľ počasie praje, využívame možnosti organizovania exkurzií. Žiaci SOŠTaAP odborov agromechatronik a agromechanizátor opravár sa zúčastnili exkurzie s názvom AKO ÚSPEŠNE PESTOVAŤ SÓJU NA GEMERI. Dozvedeli sa informácie o technológii pestovania sóje a o pestovaných odrodách sóje. Agrárna komora Slovenska ukázala meranie parciel pomocou GPS. Spoločnosť Hriadeľ oživila exkurziu praktickými ukážkami strojov FENDT a HORSCH. Majstri odbornej prípravy vysvetlili žiakom činnosť autopilota traktora, prácu podmietačov, podryvákov a kombinátorov. Žiakov zaujal aj postrekovač s 24m ramenami.