Profil absolventa učebného odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár

Trojročný učebný odbor agromechanizátor, opravár pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou na vykonávanie mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe, ako sú orba, sejba, sadenie, zber, chemická ochrana a ošetrovanie rastlín a pod. Zároveň sa žiaci učia obsluhovať, robiť údržbu a bežné opravy poľnohospodárskych mechanizačných strojov, vykonávať základné práce pri ručnom a strojovom obrábaní kovov.

V priebehu prípravy získavajú žiaci oprávnenie na riadenie traktora  a môžu získať osvedčenie na obsluhu kombajnu. Absolventi získavajú výučný list. V prípade záujmu môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.