Profil absolventa učebného odboru: 2955 H mäsiar,lahôdkar

Trojročný učebný odbor mäsiar, lahôdkar je vhodný pre chlapcov i pre dievčatá. Absolvent ovláda spracovanie a predaj mäsa, výrobu a predaj mäsových výrobkov, výrobu a predaj lahôdkarskych výrobkov, ovláda základy správnej výživy, hygieny potravín a základné ekonomické pojmy. Vie obsluhovať a nastavovať základné stroje a zariadenia na výrobu a vykonáva ich bežnú údržbu.

Absolvent získava výučný list a v prípade záujmu môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.