V duálnom vzdelávaní beží odborný výcvik učebného odboru mäsiar-lahôdkar. Zmluvnou firmou je TAURIS a.s. Rimavská Sobota.

dualne 

Prijímacie konania na SOŠTaAP