PODPOR SVOJ ODBOR

Súťažné videá 2022 - 2023:                                     Súťažné videá 2023 - 2024:

video symbol video symbol video symbol video symbol video symbol video symbol

 Študijný odbor      Učebný odbor        Učebný odbor        Študijný odbor      Učebný odbor        Učebný odbor
agromechatronik  cukrár/cukrárka     mäsiar lahôdkar    agromechatronik  agromechanizátor  cukrár/cukrárka
                                                                                                                                     opravár

 video symbol video symbol                         podporsvojodbor

   Učebný odbor    Nadstavbové štúdium
  mäsiar lahôdkar odbor poľnohospodárstvo