VÝSLEDKY VOLIEB DO ŚKOLSKÉHO PARLAMENTU

V dňoch 2. a 5. októbra 2020 sa konali  doplňujúce voľby členov do ŚP. Z celkového počtu žiakov školy 431, sa celoškolských volieb zúčastnilo 223 žiakov, čo predstavuje 51,74%. Žiaci si v tajnom hlasovaní, mohli vybrať svojho favorita. Z 20 prihlásených kandidátov sa volilo 6 kandidátov na doplnenie členov do ŚP. Kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi Žiackej školskej rady. Sú to nasledovní žiaci:

Meno a priezvisko kandidáta: trieda: počet platných hlasov:

1. Viktória Zenglérová I. GC 97

2. Laura Kováčiková II. CSM 81

3. Dávid Szabó II. RAC 78

4. Patrik Repa II. RAC 70

5. Norbert Országh I. MT 51

6. Patrik Kvak I. R 50

Členovia volebnej komisie: Ján Repák, Matej Mikulčík, Balázs Varga .

Koordinátorkou ŽŠR je Ing. R. Vetráková

Štatút žiackej školskej rady