Zloženie Školského parlamentu:

Predseda - Patrik Repa  IV.RAC

Podpredsedu - Viktória Zenglérová   III.GC

Angelika Rybárová      III.CM
Norbert Ország           III.MT
Patrik Kvak                 III.R
Attila Balga                 I.MT
Csenge Liptáková      I.CM
Adrián Medveď          II.GMT
Anna Molnárová        II.CM
Vojtech Oláh              III.H
Filip Ďurčo                 I.H
Sofia Gyarmattyová   I.FP
Dávid Bielický           II.CR 
Karol Oláh                 II.H
Samuel Vrťo              II.S
Marián Jakuba         III.H
Patrik Kunya              I.H

Štatút žiackej školskej rady