Cenník kurzu

pre získanie vodičských oprávnení

                                                                               

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil (skupina B):

500,00 € (pre odbory agromechatronik,agromechanizátor, autoopravár)

560,00 € (ostatní žiaci školy)

630,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre traktor (skupina T):

235,00 € (pre odbory agromechanizátor, autoopravár)

                105,00 € (pre odbor agromechatronik)

280,00 € (ostatní žiaci školy)

400,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil + traktor (skupina B+T):

710,00 € (pre odbory agromechanizátor, autoopravár)

                 580, 00 € (pre odbor agromechatronik)

765,00 € (ostatní žiaci školy)

830,00 € (cudzí)