Cenník kurzu

pre získanie vodičských oprávnení platný od 1.10. 2023

                                                                               

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil (skupina B):

550,00 € (pre odbory agromechatronik,agromechanizátor opravár, autoopravár)

730,00 € (ostatní žiaci školy)

780,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre traktor (skupina T):

370,00 € (pre odbory agromechatronik,agromechanizátor opravár, autoopravár)

590,00 € (ostatní žiaci školy)

630,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil + traktor (skupina B+T):

830,00 € (pre odbory agromechatronik,agromechanizátor opravár, autoopravár)

1 050,00 € (ostatní žiaci školy)

1 100,00 € (cudzí)

 

                 Žiaci študijného odboru agromechatronik majú zľavu na oprávnenie skupiny „T“ vo výške 130€.

                Ostatní žiaci školy majú zľavu podľa vypracovanej a schválenej kalkulácie.

               Organizácia si vyhradzuje právo zmeniť cenu kurzu.