Cenník kurzu

pre získanie vodičských oprávnení

platný od 1. 9. 2019  

                                                                               

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil (skupina B):

420,00 € (pre odbory agromechatronik a agromechanizátor)

460,00 € (ostatní žiaci školy)

510,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre traktor (skupina T):

235,00 € (pre odbory agromechatronik a agromechanizátor)

280,00 € (ostatní žiaci školy)

310,00 € (cudzí)

  • vodičské oprávnenie pre osobný automobil + traktor (skupina B+T):

620,00 € (pre odbory agromechatronik a agromechanizátor)

680,00 € (ostatní žiaci školy)

700,00 € (cudzí)