Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

 • PaedDr. Jana Vargová - predsedníčka RŠ
 • Bc. Vladimír Gubala

Zástupca ostatných zamestnancov školy:

 • Zuzana Hriňová

Zástupcovia rodičov:

 • Patrícia Kucejová
 • Ing. Beata Murtinová
 • Mgr. Zuzana Vargová

Zástupca žiakov školy:

 • Ján Repák

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • Mgr. František Auxt
 • Mgr. Imrich Kováč
 • Ing. Anna Orfánusová
 • Ing. Ladislav Rigó

Štatút rady školy