SOŠTaAP v Rimavskej Sobote je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Názov projektu: „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“

LINK:

BBSK

Operačný program:  Ľudské zdroje

 

 

Pracovná skupina pre inklúziu a podporu vzdelávania žiakov Vám predstavuje rámec inkluzívnych hodnôt našej inštitúcie.