logo erasmus plus

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 

                                                     

  • Projekt č. 2018-1-SK01-KA102-045879  „Odborníci pre Európu IV“                          

Projekt bol vypracovaný a schválený pre mobility pre 20 žiakov  v mestách Praha a Eger.

 

  • Projekt č. 2019-1-SK01-KA102-060463 „ Odborníci pre Európu V“                             

Projekt bol vypracovaný a schválený na školský rok pre mobility 16 žiakov v mestách Praha a Eger.