Riaditeľka školy:

Ing. Dagmar Vašová

Zástupcovia riaditeľky:

PaedDr. Jana Vargová

Ing. Miroslav Uhrin

 

Učitelia:                                                                   

PaedDr. Ján Barto

Ing. Vojtech Bódi                                                     

Ing. Žaneta Csobová

       Ing. Ladislav Farkas

       Mgr. Jana Gardianová

Mgr. Ondrej Hriň

       Ing. Ivan Herčko

Mgr. Zdenek Huszty

MVDr.Beata Hodulová

Ing. Juraj Kovács

PhDr.Ingrid Kováčová

        Bc. Milan Kozák

Mgr. Adriana Lévay Marek                            

Ing. Ľudovít Lipták

       Ing. Andrea Kisantalová

       Mgr. Alena Majerská, PhD.

Ing. Milan Martinko

Ing. Karolína Matzenauer 

Mgr. Réka Mihályiová

Mgr. Štefan Szöke

Ing. Romana Vetráková

Ing. Ivan Vilhan

PaedDr. Ľudmila Zaťková

 

Majstri odborného výcviku:

Marta Ajnácsköiová

Bc. Ľubomír Antal

       Bc. Emília Bálintová

Ing. Zdena Bamburová

Štefan Gombala

Bc. Vladimír Gubala

Marian Hrinko

Bc. Pavel Hudec

Bc. Jozef Imrecze

Miroslav Janský

Barbara Kakuková

Bc. Štefan Kožiak

Bc. Jozef Kruško

Bc. Jozef Morong

Helena Nemogová

Štefan Tóth