Ing. Dagmar Vašová   riaditeľka školy
PaedDr. Jana Vargová   zástupkyňa riaditeľky školy
 Ing. Miroslav Martiš    zástupca riaditeľky školy
     
 UČITELIA:    TRIEDNICTVO:
     
 PaedDr. Ján Barto    I.FP
 Ing. Vojtech Bódi      
 Ing. Agnesa Daňková     
 Ing. Žaneta Csobová    I.CM
 Ing. Ladislav Farkas    III.GMT
 Ing. Ivan Herčko    
 Mgr. Zdenek Huszty    I.H, III.H
 MVDr.Beata Hodulová    II.R
 Ing. Juraj Kovács    II.N
 PhDr.Ingrid Kováčová    I.CR
 Bc. Milan Kozák    
 Mgr. Adriana Lévay Marek     II.AC
 Ing. Ľudovít Lipták    
 Ing. Andrea Kisantalová    III.CSM
 Mgr. Renáta Kňazíková    II.H
  Ing. Mária Kubišová    
 Mgr. Alena Majerská, PhD.    II.D
 Ing. Milan Martinko    
 Ing. Karolína Matzenauer    III.RAC
 Mgr. Réka Mihályiová   II.MT
 Ing. Daniel Rosiar    
 Mgr. Katarína Sroková   I.S
Mgr. Štefan Szöke   II.CM, II.FP
Ing. Romana Vetráková   I.DN
Ing. Ivan Vilhan   I.GMT
PaedDr. Ľudmila Zaťková   II.GC
     
MAJSTRI OV    
     
Marta Ajnácsköiová    
Bc. Ľubomír Antal    
Bc. Emília Bálintová    
Mgr. Zdena Bamburová    
Štefan Gombala    
Bc. Vladimír Gubala    
Marian Hrinko    
Mgr. Ondrej Hriň    
Bc. Pavel Hudec    
Bc. Jozef Imrecze    
Miroslav Janský    
Barbara Kakuková    
Bc. Štefan Kožiak    
Bc. Jozef Kruško    
Bc. Jozef Morong    
Štefan Tóth    
     
VYCHOVÁVATELIA    
     
Mgr. Martin Pliešovský    
Mgr. Erika Lásková