Riaditeľka školy:

Ing. Dagmar Vašová

Zástupcovia riaditeľky:

Ing. Agnesa Daňková

Ing. Miroslav Uhrin

 

Učitelia:                                                                   

PaedDr.Ján Barto                                                     

Ing. Žaneta Csobová

Ing. Ladislav Farkas

Ing. Mária Habodász

Mgr. Zdenek Huszty

MVDr.Beata Hodulová

Ing. Juraj Kovács

PhDr.Ingrid Kováčová

Ing. Mária Kubišová

Mgr. Adriana Lévay Marek                            

Ing. Ľudovít Lipták

Ing. Milan Martinko

Ing. Karolína Matzenauer 

Mgr.Réka Mihályiová

Mgr. Štefan Szöke

Ing. Ladislav Tóth

PaedDr. Jana Vargová

Ing. Romana Vetráková

Ing. Ivan Vilhan

PaedDr. Ľudmila Zaťková

 

Majstri odborného výcviku:

Marta Ajnácsköiová

Bc. Ľubomír Antal

Ing. Zdena Bamburová

Vojtech Bódi

Štefan Gombala

Bc. Vladimír Gubala

Marian Hrinko

Bc. Pavel Hudec

Bc. Jozef Imrecze

Miroslav Janský

Barbara Kakuková

Ing. Andrea Kisantalová

Bc. Ján Kortiš

Bc. Milan Kozák

Bc. Štefan Kožiak

Bc. Jozef Kruško

Bc. Jozef Morong

Helena Nemogová

Štefan Tóth

 

Prijímacie konania na SOŠTaAP