Pedagogický dozor v školskom roku 2019/2020

Pondelok

VestibulTóth

TV - 1.poschodie - Mihályiová

TV - 2.poschodie - Vetráková

ŠI - 1.poschodie - Farkas

ŠI - 2.poschodieKovács

Utorok

Vestibul - Lipták

TV - 1.poschodie - Kováčová

TV - 2.poschodie - Martinko

ŠI - 1.poschodie - Vilhan

ŠI - 2.poschodie - Zaťková 

Streda

Vestibul - Huszty

TV - 1.poschodie - Kubišová

TV - 2.poschodie - Hodulová

ŠI - 1.poschodie - Tóth

ŠI - 2.poschodie - Kovács

Štvrtok

Vestibul - Barto

TV - 1.poschodie - Matzenauer

TV - 2.poschodie - Habodász

ŠI - 1.poschodie - Farkas

ŠI - 2.poschodie - Lévay Marek

Piatok

Vestibul - Szőke

TV - 1.poschodie - Vašová

TV - 2.poschodie - Vargová

ŠI - 1.poschodie - Bódi

ŠI - 2.poschodie - Csobová

Prijímacie konania na SOŠTaAP