Pedagogický dozor v školskom roku 2020/2021

Pondelok

Vestibul

TV - 1.poschodie

TV - 2.poschodie

ŠI - 1.poschodie

ŠI - 2.poschodie

Utorok

Vestibul - Lipták

TV - 1.poschodie

TV - 2.poschodie

ŠI - 1.poschodie

ŠI - 2.poschodie

Streda

Vestibul - Huszty

TV - 1.poschodie

TV - 2.poschodie

ŠI - 1.poschodie

ŠI - 2.poschodie

Štvrtok

Vestibul -

TV - 1.poschodie

TV - 2.poschodie

ŠI - 1.poschodie

ŠI - 2.poschodie

Piatok

Vestibul

TV - 1.poschodie

TV - 2.poschodie

ŠI - 1.poschodie

ŠI - 2.poschodie