29. novembra 2022 sa naša škola zúčastnila okresného kola  stredných škôl vo futsale. Naše mužstvo reprezentovali: z I.R- Zagyi M., Kišantal K. , z III.R- Szó D., Eke P., z III.G- Frait N., Jónás P., z II.R- Slopovský A. a zo IV.RAC- Dani Z. V silnej konkurencii siedmich stredných škôl sme získali 2. miesto, za čo chlapcom patrí vďaka za vzornú reprezentáciu školy.