V rámci projektu Erasmus+ odišla aj toto leto na odbornú stáž do Maďarskej republiky do mesta Eger skupina 21 žiakov zo SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. Kým ich ostatní spolužiaci relaxujú cez letné prázdniny doma, oni sa zdokonaľujú v  odborných zručnostiach na pridelených  pracoviskách mesta Eger.  Odbornej stáže sa zúčastňujú žiaci  z odborov cukrár, mäsiar-lahôdkar, autoopravár, mechanik elektrotechnik a agromechanizátor.  Pedagogický dozor vykonávajú  Ing. Andrea Kisantalová, Mgr. Renáta Kňazíková a Bc. Jozef Imrecze. Žiaci majú na ubytovni k dispozícii s kuchynku s jedálňou, takže sa nemusia báť, že budú trpieť hladom. Okrem stravy, ktorú majú zadarmo, si môžu niečo uvariť alebo upiecť na prilepšenie. K dispozícii majú aj miestnu samoobslužnú práčovňu, kde si môžu dať oprať osobné veci. Žiaci sú podľa odborov rozdelení na jednotlivé pracoviská súkromných firiem, kde po krátkom zaučení zo strany zamestnancov týchto firiem už pracujú samostatne na pridelených úlohách. Najmä mäsiari-lahôdkari v rámci duálneho vzdelávania už vykonávajú odborný výcvik priamo vo výrobe vo firme Tauris, a.s., takže sa veľmi rýchlo adaptovali v novom prostredí. Víkendy využívajú stážisti najmä na relax a poznávacie vychádzky do mesta. Spoznávajú historické pamiatky mesta Eger a maďarskú kultúru, navštevujú múzeá (napr. múzeum starožitností) a pod. Trojtýždňový pracovný pobyt v zahraničí je určite lepšie využitým časom počas letných práznin, plným nových zážitkov a skúseností, ako nečinné hlivenie ich mnohých spolužiakov doma.