V rámci projektu Erasmus + vycestovalo v piatok 24. júna 2022 8 študentov SOŠTaAP Rimavská Sobota učebného odboru mäsiar-lahôdkar ( Oto Berky, Gergö Gríger, Kamil Horváth, Štefan Balog) a učebného odboru autoopravár (Štefan Szekeres,Vojtech Oláh ,Patrik Černák, Beáta Illéšová) na trojtýždňovú pracovnú stáž do hlavného mesta Českej republiky, Prahy. Pedagogický dozor vykonáva Ing. Ladislav Farkas. Žiaci sú ubytovaní v hoteli Comfort v Prahe. Skupine bola pridelená koordinátorka, ktorá sa stará o skupinu počas celého pobytu i o kultúrny program našich žiakov počas víkendov. Keď sa študenti ubytovali a trochu aklimatizovali v novom prostredí, cez víkend si pozreli pamätihodnosti Prahy, aj keď počasie im spočiatku veľmi neprialo. Veľkomesto študentov prekvapilo najmä množstvom ľudí a hustotou dopravy, ale svoje oči si popásli najmä na výkladoch nespočetného množstva obchodov. V neposlednom rade to boli samozrejmä aj historické pamiatky Prahy. Po víkendovom oddychu už žiaci nastúpili do práce v zmluvných firmách. Autoopravári musia do práce cestovať do Kladna. Pracovná doba sa im začína o 8.30 hod. Mäsiari pracujú v Prahe po dvojiciach už od 6.00 hod. Budeme naďalej sledovať, ako sa našim žiakom darí a čo všetko sa naučili a zažili.

ZH