Informácie o egyptských pyramídach, „vyrábaní“ záhad, kritickom myslení či upírskych hystériách dostali žiaci SOŠTaAP na zaujímavej besede v Mestskej knižnici v Rimavskej Sobote. I.S a I.CR trieda absolvovali prednášku vedenú vedeckým publicistom Dušanom Valentom. O tom, že to bolo prínosné a podnetné, svedčia aj slová samotných žiakov.

„V knižnici sa mi páčilo, dozvedel som sa veľa nového o pyramídach a aj o upíroch. Získal som aj nové vedomosti z histórie Egypta.“

                                                                Matej L.

„Bolo to výborné.“

                                                                Martin H.                                                                       

 

„Bola to dobrá beseda, dozvedel som sa, že Egypťania nerobili v pyramídach pasce, ale iba chodby, ktoré nikam neviedli a tiež, že až tretí typ pyramídy bol dobrý a nezrútil sa.“

                                                               Matúš H.

 

„Už dlho som sa zaujímal o Egypt. Veľa som o tom čítal, ako sa stavali pyramídy. Som veľmi rád, že viem, ako to v skutočnosti bolo.“

                                                               Patrik R.