Očakávaný záver školského roka dorazil aj na SOŠTaAP. Pri spoločnom slávnostnom obede sa pani riaditeľka poďakovala všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za ich odvedenú prácu, za trpezlivosť so žiakmi a rodičmi. Zaželala všetkým prítomným v období dovoleniek veľa oddychu, načerpania energie, radosti a rodinnej pohody medzi svojimi blízkymi. Zároveň sa vedenie školy a predseda odborového zväzu spoločne poďakovali kolegom, ktorí odchádzajú do dôchodku- pani MVDr. B. Hodulová, Ing. J. Kovács, Bc. J. Imrecze a Bc. Š. Kožiak. Niektorí z nich, bohužiaľ, neboli zo zdravotných dôvodov prítomní. Milí kolegovia, želáme Vám, aby Vás pri odchode do dôchodku sprevádzalo vedomie dobre vykonanej celoživotnej práce a prajeme pevné zdravie a veľa slnečných, pekných a požehnaných dní v dôchodku.

Mgr. K. Sroková