Symbolika adventných sviečok vychádza prevažne z kresťanskej tradície. Každá zo sviečok však nesie samostatné posolstvo. Symbolika sviečok nám má každý týždeň pripomenúť niečo iné, niečo, na čo by sme nemali zabúdať. Prvá adventná sviečka znamená Mier. Druhá sviečka nám má pripomínať Vieru, ktorú by sme si mali posilniť. Tretia adventná sviečka v sebe nesie posolstvo Lásky. Štvrtá sviečka symbolizuje nehasnúcu Nádej. Svetlo sviečok predstavuje večný život. Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú postupne. Každú nedeľu sa zapáli ďalšia. Poslednú nedeľu pred Vianocami horia na adventom venci všetky sviečky spoločne.

   Na SOŠTaAP sme druhú adventnú sviečku zapálili na Mikuláša 6.decembra, aby sme si takto pripomenuli dve významné udalosti kresťanskej tradície. Opäť naše kolegyne prostredníctvom prezentácie informovali žiakov o tzv. stridžích dňoch a o tradícii Mikláša. Na záver bola zapálená druhá adventná sviečka.