V stredu na druhej vyučovacej hodine sa žiaci školy opäť zišli vo vestibule školy, aby si pripomenuli zvyky a tradície našich predkov v súvislosti s adventom.

Paedr. Zaťková v slovenskom jazyku a Mgr. Mihályiová v maďarskom jazyku prostredníctvom prezentácie oboznámili žiakov s významom zapaľovania 4. adventnej sviečky. 4. sviečka sa zapaľuje na zlatú nedeľu, ktorá tento rok vychádza na Štedrý deň. Sviečka sa volá Láska. Podľa tradícií sviečky na štvrtú adventnú nedeľu zapaľuje sviečky otec rodiny. V škole ju zapálil riaditeľ školy Ing. Karol Kisantal, ktorý sa potom prihovoril žiakom a poprial im šťastné vianočné sviatky.