Milovníkom zabíjačkových špecialít sa môžu zbiehať slinky. Žiaci učebného odboru mäsiar, lahôdkar totiž pripravili výrobky, ktorých vôňa sa širila po chodbách pracoviska odborného výcviku. Dokazujú tak, že sa v rámci duálneho vzdelávania stihli niečomu podučiť a sami už dokážu prakticky použiť technológie spracovania mäsa a pripraviť chutné výrobky  z bravčového mäsa.