Koncom kalendárneho roka sme pre žiakov poľnohospodárskych odborov agromechanizátor –opravár a agromechatronik zorganizovali odbornú exkurziu do živočíšnej výroby. Umožnil nám to Agroban s.r.o Bátka, kde nás sprevádzal hlavný zootechnik Ing. Brachna. Študenti prešli kompletným chovom hovädzieho dobytka – od chovu teliat až po chov dojníc. Videli spôsoby miešania a zakladania krmív, spôsoby odpratávania a uskladnenia maštaľného hnoja, dojenie, evidenciu zvierat. Najviac nás zaujal počítačový systém riadenia , v ktorom si zootechnik vedel vyhľadať jednotlivé zviera, skontrolovať množstvo nadojeného mlieka, kŕmnu dávku, stav vakcinácie alebo pripúšťania, termín pôrodu ...   

Ing. Vašová