Projekt "Podpor svoj odbor" sa po takmer pol roku dostal do finále a 25. februára 2020 sme v bratislavskom hoteli Carlton spoznali autorov najlepších videí a najaktívnejšie triedne kolektívy a školy.

V rámci tohoto projektu, ktorého organizátorom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), boli udelené ocenenia za študentské videá, ktoré majú prilákať študentov do poľnohospodárskych a potravinárskych odborov stredných škôl. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠ) Slovenskej republiky. Ku vzniku projektu inšpiroval SPPK slabý záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. Cieľom je práve zvýšiť dopyt po týchto odboroch zo strany študentov. Študenti stredných škôl mali za úlohu natočiť krátke, maximálne trojminútové video, na tému „Čo zažiješ v mojom odbore“ a pripojiť k nemu videovizitku autora. Zo súťaže vzišlo 46 videí od študentov z 31 stredných odborných škôl z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa do projektu zapojili. Naša škola sa zapojila tromi videami. Študenti prezentovali pre žiakov základných škôl potravinárske učebné odbory mäsiar-lahôdkar a cukrár, ale aj poľnohospodársky študijný odbor agromechatronik. Študent tretieho ročníka Daniel Kmetík bol za video o odbore mäsiar-lahôdkar ocenený výkonnou riaditeľkou SZSM Ing.Evou Forrai. Video natáčal v spolupráci s p.Csobovou a p.Janským. Študijný odbor agromechatronik spropagoval Dalimil Varga, žiak tretieho ročníka tohto odboru. Video natočil pod vedením p.Vašovej a p.Vilhana. Cenu mu odovzdali zástupcovia združenia Agrion Ing. Peter Matejovič a Ing. Juraj Huba. Riaditeľka školy Ing.Dagmar Vašová prevzala cenu za najaktívnejšiu strednú odbornú školu I. ročníka súťaže PODPOR SVOJ ODBOR od Ing. Stanislava Voskára - prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu a zároveň predsedu Únie potravinárov Slovenska. Video o učebnom odbore cukrár, ktoré natočila žiačka nadstavbového štúdia odboru potravinárstvo Dobos Gyöngyi Virág spolu s p.Kisantalovou, žiaľ ocenené nebolo, ale určite aj ono robí našej škole dobrú reklamu. Všetkým zainteresovaným študentom a pedagógom školy patrí veľká vďaka za mimoškolskú aktivitu do ktorej sa zapojili.

Ing. Dagmar Vašová

 

https://www.youtube.com/watch?v=kyVc0ZsR_Cg

https://www.youtube.com/watch?v=aCQqBYqQNsU

https://www.youtube.com/watch?v=EfmWctISYK8