Na SOŠTaAP v Rimavskej Sobote bol 12. október 2022 volebným dňom. Žiaci si takpovediac na vlastnej koži vyskúšali priebeh volieb do školského parlamentu. Držiac v ruke volebný lístok s kandidátmi svojich spolužiakov rozmýšľali, komu dajú svoj hlas. Ten bude totiž namiesto nich vyjadrovať názory a záujmy na pôde školského parlamentu, či predkladať návrhy na nové aktivity v škole.

   Po sčítaní všetkých platných hlasovacích lístkov volebná komisia v zložení L. Kováčiková, B. Kökényová a D. Szabó skonštatovali nasledovné výsledky: A. Rybárová 77 hlasov, V. Zenglérová 61 hlasov, N. Ország 60 hlasov, P. Repa 56 hlasov, P. Kvak 49 hlasov, A. Balga 46 hlasov, C. Liptáková 45 hlasov, A. Medveď 45 hlasov, A. Molnárová 43 hlasov, V. Oláh 41 hlasov, F. Ďurčo 38 hlasov, S. Gyarmattyová 38 hlasov, D. Bielický 37 hlasov, K. Oláh 36 hlasov, S. Vrťo 32 hlasov, M. Jakuba 31 hlasov a P. Kunya 31 hlasov. Uvedení žiaci budú v šk. roku 2022/2023 pracovať v šk. parlamente.

   Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa disciplinovane zúčastnili volieb, ako i pedagógom, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu volieb. Novým členom školského parlamentu srdečne blahoželáme a želáme mnoho úspechov.

Mgr. A. Majerská, PhD.