Po celoškolských voľbách do školského parlamentu, ktoré sa konali dňa 12.04.2024, sa 17. apríla stretli novozvolení členovia na svojom prvom zasadnutí. Členovia školského parlamentu si tajným hlasovaním spomedzi seba volili predsedu a podpredsedu školského parlamentu. Predsedom sa stal Atilla Balga z II.MT triedy a podpredsedníčkou sa stala Csenge Liptáková z II.CM triedy. Následne boli žiaci informovaní o zložení, činnosti ŠP a o ich právach a povinnostiach ako členov ŠP.

IMG 20240417 133001 20240417 131841