Mesto Rimavská Sobota usporiadalo 8. októbra už 3. tretí ročník súťaže v príprave klobás, KlobásaFest. Súťažiaci si rozložili ráno svoje stánky na Hlavnom námestí a pustili sa do práce. Prísady do klobás si každý tím prísne strážil. Námestím sa niesla lákavá vôňa pečených klobás a okolo stánkov sa tlačilo plno záujemcov, aby ochutnali túto dobrotu. Všetci sa snažili vyrobiť tie najlepšie klobásy, no najlepšie sa to podarilo tímu zo SOŠTaAP v Rimavskej Sobote, ktorý reprezentovali naši majstri odborného výcviku: Janský, Tuček a Gombala. Prevzali si cenu víťaza a zároveň urobili dobré meno škole a odboru mäsiar-lahôdkar, lebo dokázali, že žiakom odovzdávajú vedomosti a zručnosti majstri svojho remesla.

Z.H.image001