Projekt Podpor svoj odbor, ktorý už štvrtý rok organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), motivuje budúcich stredoškolákov k štúdiu odborov agropotravinárskeho zamerania prostredníctvom krátkych videí, ktoré pripravujú študenti odborných škôl. Projekt chce upriamiť pozornosť nielen na odbory, ktoré sú medzi študentmi obľúbené, ale aj na tie, ktoré patria medzi nedostatkové profesie. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Študenti odborov agromechatronik, agromechanizátor, cukrár/cukrárka, mäsiar lahôdkar a nadstavbového štúdia odbor poľnohospodárstvo pod vedením svojich pedagógov pripravili krátke videá o svojich odboroch. Víťazi IV. ročníka projektu Podpor svoj odbor sú už známi. Za našu školu získal ocenenie Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky – AGRION žiak Michal Cibuľa z III.R triedy študijného odboru agromechatronik. Ceny IV. ročníka budú odovzdávať zástupcovia SPPK a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 13. februára 2024 v Bratislave.

Víťazov IV. ročníka projektu si môžete pozrieť na tomto odkaze a rovnako aj ocenené video.