Keď sa opýtate, ktorý mesiac je mesiac knihy, každý odpovie marec. Ale viete aj prečo? Túto otázku sme dostali na besede v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, my, žiaci prvého ročníka odboru sieťové a informačné technológie a odboru agromechatronik. Odzneli rôzne odpovede, ale potom aj tá správna, že v tomto mesiaci sa narodil významný slovenský buditeľ, ktorý zbieral knihy, ľudové piesne či rozprávky a prispel tak k vybudovaniu viacerých knižníc. Na besede sme sa dozvedeli ešte aj iné zaujímavé informácie a mali sme možnosť prezrieť si jednotlivé oddelenia knižnice. Za príjemné chvíle strávené v knižnici ďakujeme pani Kuricovej. Viete, na koho počesť bol v roku 1955 vyhlásený marec za mesiac knihy?

Žiaci I.R a I. S triedy SOŠTaAP v Rimavskej Sobote