Prejaviť lásku, obdiv, úctu či vďaku by sme mali každý deň v roku. Ale úprimne, vieme si na to vôbec v tejto uponáhľanej dobe nájsť čas? 14. február je dňom oslavy najsilnejšieho citu- lásky. Práve tento deň sme využili a zorganizovali valentínsku poštu a súťaž tried o najviac červeného oblečenia. A viete, kto mal na sebe najviac kúskov? Bola to pani zástupkyňa a s rovnakým počtom bodov skončila aj kolegyňa Adriana Lévay Marek. Trieda s najväčším počtom bodov postupuje do celoročnej súťaže pod názvom Farebné dni. Jej názov zostane zatiaľ zahalený rúškom tajomstva. Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa do akcie zapojili a osobitná vďaka patrí pani majsterke Jarke Ostrihoňovej a triedam I.P a II.P za krásne valentínky, ktorými nás všetkých veľmi potešili. Obidve akcie zorganizoval študentský parlament. A verte tomu, že stáli za to. Pretože nič nenahradí úsmev na perách, prekvapenie, dobrý pocit či náladu po prečítaní valentínky, ktorú ste možno vôbec nečakali.

Mgr. K. Sroková