V roku 2023 Európsky týždeň boja proti drogám prebieha od 13. do 19. novembra. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike, zvyšovanie povedomia a informovanosti o legálnych a nelegálnych drogách prostredníctvom cielených aktivít.

2