V dňoch 9.-11.11.2022 žiaci II.R, III.R a III.A (agromechatronik a mechanik počítačových sietí) absolvovali v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce vzdelávanie na tému ROZVOJ PODNIKAVOSTI. Lektorom bol Mgr. Peter Uhrin, PhD. Vzdelávanie pozostávalo z rôznych zábavno – vzdelávacích aktivít zameraných na kreativitu a inovatívne nápady v oblasti marketingu a podnikania. Študenti si užili mnoho zábavy a zároveň mali možnosť dokázať, akú majú fantáziu i reálnu predstavivosť pri tvorbe podnikateľského plánu. Po absolvovaní školenia dostal každý účastník certifikát. Reakcie študentov „Školenie bolo super, lebo som sa dozvedel nové veci do života, ktoré raz možno využijem.“ (Mike) .„Toto školenie ma veľmi bavilo, získal som sa nové poznatky zábavnou formou.“ (Matej) „Naučil som sa veľa nových užitočných vecí ohľadom podnikania a marketingu.“ (Michal) Aké užitočné podnety ste získali? „Získal som väčšie sebavedomie ísť do niečoho nového..." (Mike). „Tímovú prácu“ (Matúš). „Získal som nové pojmy a cítil som sa byť ocenený pri spolupráci s inými.“ (Dávid). „Základy pre podnikateľský plán, pracovať v rôznych skupinách.“ (Eduard).