Vystihnúť jedinečný moment, zachytiť neopakovateľnú atmosféru... Aj o tom bola celoškolská fotografická súťaž pod názvom „Voda v našom okolí“, ktorá bola školským parlamentom vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa vody. Do súťaže sa zapojili žiaci z rôznych tried. Hodnotiacu komisiu tvorila pani zástupkyňa, koordinátor environmentálnej výchovy a koordinátorka školského parlamentu. Tri najkrajšie snímky boli odmenené vecnými cenami. Všetky fotografie mali niečo do seba, ale porote sa najviac páčila fotografia Jána Beracka zo IV. R triedy, na 2. mieste skončila fotografia Mateja Brytaňáka z III. CR triedy a 3. miesto obsadila snímka Silvie Farkašovej z II. CM triedy. Víťazom srdečne blahoželáme, nech im to dobre fotí.