Dňa 20. 4. 2023 sa na škole uskutočnila súťaž v šikovnosti využívania programových aplikácií. Prihlásení boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik počítačových sietí. Štrnásti žiaci si vyskúšali svoju šikovnosť pri využívaní programov MS Office a GIMP. Popritom museli vyhľadať údaje na internete a ich spracovať. Pomocou prehliadača žiaci mali za úlohu nájsť PDF verziu knihy Fraňa Kráľa: Čenkovej deti a mali vyhľadať potrebné údaje k spracovaniu. Vyhľadali vhodnú databázu údajov na internete, z ktorých si mali nájsť prvé vylosované čísla lota v samostatnej Slovanskej republike. Mali možnosť zahrať sa na agentov a nájsť meno a dátum narodenia slečny z JPG obrázka. Potom mali nájsť presne určené miesto podľa vzdialenosti a smeru v našom meste. Na záver žiaci preukázali svoju tvorivosť v tvorbe GIF súboru s veľkonočnou tematikou. Po vyhodnotení úloh tretie miesto obsadil Michal Tóth a druhé miesto obsadil Tomáš Vetrák z III.AC triedy. Na prvom mieste sa umiestnil Patrik Repa zo IV.AR triedy, ktorý popri povinných úlohách mal vytvorený a kladne hodnotený aj GIF súbor. Prví traja žiaci na pamiatku dostali diplomy, medaily a darčeky, ostatným ostali zážitky a čokoláda z tohto tvorivého posedenia.

Ing. Ladislav Farkas