Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR –AGRION- pozvalo študentov našej školy na DNI POĽA KUKURICE V Drienovci . Na pozemkoch spoločnosti PD Drienovec usporiadali v spolupráci s PROFI PRESS, PD Drienovec, Agrodružstvo Turňa, TF SPU a ZSPK 11. celoslovenské DNI POĽA zamerané na spracovanie pôdy, zber a pozberovú úpravu kukurice na zrno. Priamo na pozemku si mohli študenti pozrieť ukážky a vypočuť odborný výklad k 127 súpravám poľnohospodárskych strojov a 139 hybridom kukurice.

Tento rok neformálnemu vzdelávaniu troch ročníkov agromechatronikov prialo aj počasie a tak sme si nazbierali množstvo vedomostí a materiálov na ďalšiu výučbu v triedach. Aby sme nezomreli od hladu, združenie AGRION pripravilo pre návštevníkov podujatia občerstvenie- pečenú klobásu s kofolou alebo nealkoholickým pivom.

D. Vašová