Stredná odborná škola technická a agropotravinárska slávnostne ukončila koncom októbra projekt Zachráňme školský sad za prítomnosti pozvaných hostí. Dosiahla cieľ vysadiť v školskom areáli čo najviac zelene a tým udržať a zvýšiť počet rôznych druhov organizmov, zlepšiť mikroklímu. Takto napĺňa svoj cieľ – byť školou biodiverzity.

Viac na Rimava.sk: https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/skolstvo/sostaap-v-rimavskej-sobote-naplna-svoj-ciel-byt-skolou-biodiverzity-slavnostne-otvorili-obnoveny-ovocny-sad/