V rámci úspešného projektu, ktorý naša škola vypracovala v rámci akčného plánu regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota pre nový študijný odbor agromechatronik, prebehlo 17. apríla 2019 na pôde SOŠTaAP slávnostné odovzdanie modernej poľnohospodárskej techniky, ktorá bude slúžiť pre potreby praktického výcviku nielen tohto študijného odboru, ale aj aj odboru mechanizátor rastlinnej výroby, teda odborov poľnohospodárskeho zamerania. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili pozvaní hostia z Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s predsedom Ing. Jánom Lunterom, zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a združenia predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku AGRION Ing.Juraj Huba, zástupca firmy Fendt, prednosta okresného úradu Mgr.Csaba Csízi, riaditelia škôl v Rimavskej Sobote, podnikatelia z oblasti poľnohospodártstva nášho regiónu a mnohí iní. Samozrejme nechýbali ani všetci pracovníci školy a žiaci študijného odboru agromechatronik, ktorí sa tešili, z novéhoho traktora Fendt 311, na ktorom si budú môcť praktický vyskúšať všetky jeho ovládacie prvky riadené počítačom. Kľúče od nového traktora slávnostne prevzal riaditeľ školy Ing. Karol Kisantla. Po prestrihnutí pásky riaditeľ školy kľúčom odomkol dvere nového trektora a vyskúšal si, spolu s ďalšími hosťami, ako sa v ňom sedí. Zástupca firmy Agrion potom naštartoval motor, aby sa všetci prítomní presvedčili, že technika je nielen nová, ale aj funkčná. Potom sa hostia odobrali do školskej jedálne na slávnostnú recepciu.