Žiaci II.CR triedy ukončili vzdelávací program Školy za demokraciu. Na poslednom stretnutí s lektorkou diskutovali o praktických veciach, ako napríklad, čo musí obsahovať pracovná zmluva, aké dokumenty sú potrebné, keď chcú ísť na brigádu, ako „nenaletieť“ podvodníkom atď. Za užitočné rady a príjemnú pracovnú atmosféru ďakujeme lektorke Ivke Klimentovej.