SOŠTaAP v Rimavskej Sobote sa už niekoľko rokov zapája do programu Školy za demokraciu, ktoré organizuje Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici pod záštitou  Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku sa na našej škole pravidelne konajú workshopy zamerané na rozvoj kritického myslenia metodikou Cultures Interactive, živými knižnicami a neformálnym vzdelávaním k ľudským právam. Zúčastňujú sa ich žiaci tretieho ročníka odborov agromechatronik a mechanik počítačových sietí. Posledné stretnutie bolo veľmi zaujímavé, pretože sa venovalo téme migrácia, ktorá je v týchto dňoch veľmi aktuálna a dotýka sa bezprostredne každého z nás. Lektorka Ivanka Klimentová, ktorá sa na hranici osobne zapojila do pomoci ukrajinským migrantom, priblížila atmosféru, ktorá tam vládla a rozprávala príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v tejto nepriaznivej situácii. O tom, že téma je skutočne aktuálna a živá, svedčila aj bohatá diskusia a záujem žiakov.

                                                                                                     PhDr. Ingrid Kováčová