O význame internetu v súčasnej dobe zrejme nikto z nás nepochybuje, ale nie každý z nás si možno uvedomuje, aké veľké riziká sociálne siete so sebou prinášajú. Bezpečná práca s digitálnymi zariadeniami na internete - práve tejto téme bola dňa 29. septembra 2022 venovaná dvojdielna prednáška a diskusia vedená odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti pánom Karolom Suchánkom. Podujatia sa zúčastnili triedy odboru informačné a sieťové technológie SOŠTaAP v Rimavskej Sobote, keďže práve im je táto problematika najbližšia. Reakcie zo strany žiakov a pedagógov potvrdili, že poskytnuté odborné informácie majú význam. Zo strany žiakov prišla pozitívna spätná väzba nielen na prednášku a prednášajúceho, ale aj na získané ceny. Ďakujeme digitálnej koalícii za sprostredkovanie prednášky.

Mgr. K. Sroková