V piatok 26. mája si úspešní absolventi našej školy IV.RAC triedy, študijných odborov: agromechatronik, mechanik počítačových sietí a mechanik-elektrotechnik a II.DN triedy študijných odborov: potravinárska výroba a strojárstvo, prevzali z rúk svojich triednych učiteliek a zástupcov vedenia školy maturitné vysvedčenia. Slávnostná rozlúčka sa konala v školskej jedálni za prítomnosti rodičov žiakov a pedagogického zboru.