Projekt pre školy pripravilo Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu. Cieľom tohto projektu je pripomenúť si, že približne 1,5 milióna detí zahynulo počas holokaustu a zároveň upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Na počesť obetí holokaustu žiaci II. CR triedy vysadili cibuľky žltých krokusov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu . Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Dúfame, že naše vysadené cibuľky na jar vykvitnú.

PhDr. Ingrid Kováčová