V dňoch 29.9. a 30.9. 2017 sa v Rimavskej Sobote konal 35.ročník Gemersko-malohontského jarmoku. Súčasne bol v priestoroch Domu kultúry deviaty ročník výstavy poľnohospodárskych produktov z Gemera. SOŠTaAP sa opäť zúčastnila a propagovala verejnosti nový študijný odbor agromechatronik. Akcie sa zúčastnilo aj 2O žiakov I.DR triedy. Prekvapením pre študentov bola beseda s Prof. Ivanom Hričovským, ktorý mladých pochválil pre ich záujem o poľnohospodárstvo a zaželal im veľa úspechov v štúdiu. Dal im aj radu do života. K úspechu potrebujete len 3 veci: Vedieť - čo študujete. Chcieť- pracovať v odbore, ktorý ste vyštudovali. Srdce - rozdávať vedomosti a skúsenosti ľuďom, ktorých to zaujíma. Akcia mala u širokej verejnosti veľký úspech. Staršie generácie obdivovali tekvice, ktoré doniesli študenti a zamestnanci školy na dekoráciu priestoru. Mladších zas zaujali modely poľnohospodárskych strojov, ktoré na študijné účely škole poskytli firmy zo združenia Agrion.