Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november. Tento dátum je spojený s dvoma dôležitými udalosťami. Prvou z nich je november 1939. Na jeseň 1939 prejavili študenti svoju nespokojnosť s vtedajšou situáciou potom, čo došlo k okupácii vtedajšieho územia Protektorátu Čechy a Morava nemeckými vojskami. To viedlo k demonštrácii, pri ktorej mnohí utrpeli zranenia, ako aj študent medicíny, Jan Opletal, ktorý týmto zraneniam neskôr podľahol. Práve jeho smrť a pohreb vytiahli do ulíc množstvo študentov v novembri 1939. Reakciou systému bolo vtrhnutie na internáty, zatýkania, popravy študentských funkcionárov bez spravodlivých súdnych procesov až následný transport viac než tisícky študentov do koncentračného tábora Sachsenhausen. Druhou udalosťou je 17. november 1989, ktorý je pre mnohých Slovákov jedným z najdôležitejších dátumov našej histórie. Znamenal začiatok konca totality na Slovensku a jeho prevrat v demokratickú spoločnosť. Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala pomenovanie „nežná“ alebo „zamatová“ revolúcia. Túto udalosť ako zosobnenie pádu komunistického režimu nám dodnes pripomínajú špecifické miesta, heslá, výroky, sľuby a piesne. Ale sú to predovšetkým ľudia, ktorí prejavili odvahu bojovať za slobodu, v ktorej v súčasnosti žijeme. Súčasná pandemická situácia nám neumožňuje realizovať rôzne aktivity, ktorými by sme si tento deň pripomenuli, preto budú tejto udalosti venované hodiny dejepisu.

                                       K.Sroková

DS 01DS 02

DS 03                   DS 04

Ilustračné fotky (zdroj web)