Žiaci triedy IV. R /odbor agromechatronik/ sa v rámci učebného plánu predmetu EKONOMIKA  20.04.2023 na druhej vyučovacej hodine v učebni č. 210 zúčastnili prednášky na tému: "Živnostenské podnikanie" s vedúcou Odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Rimavská Sobota Ing. Agnesou Csirmaziovou. Aktívne sa zaujímali hlavne o možnosti podnikania fyzických osôb, o podmienkach pre založenie živností po ukončení štúdia, spôsoboch podávania žiadostí a ohlasovanie živností.

Ing. Milan Martinko