Zástupca firmy Agroservis Komárno Ing. Eugen Mizerák zavítal na našu školu na návštevu spolu s Ing. Jurajom Hubom. Združenie Agrion sa podujalo zorganizovať pre študentov študijného odboru Agromechatronik odbornú prednášku, aby získali informácie z prvej ruky. Prednáška bola zameraná na GPS navigácie používané v poľnohospodárskych strojoch. Zástupca Agroservisu Komárno nám nechal na škole množstvo študijných materiálov, ktoré využijeme pri vyučovaní. Potešil nás aj darček v podobe banerov od firmy John Deer. Za ochotu prísť medzi nás, odovzdať nám svoje vedomosti ale aj za materiály veľmi pekne ďakujeme. Reakcie žiakov: Maťo Mikulčík: "Študujem odbor v ktorom sa niekdajší traktorista, už mení na operátora. Našou úlohou na škole je naučiť sa takéto moderné poľnohospodárske stroje ovládať. V tejto dobe už každý traktor má GPS -ku, ktorá bola zavedená prvý krát v 90-tych rokoch. Na prednáške som sa dozvedel, aj to, že presnosť jazdy cez GPS je 2,5 cm." Erik Stanko: "Nedávno som prestúpil na túto školu a som milo prekvapený. Ta dnešná prednáška bola veľmi dobra. Viem, že ako funguje GSP a aké má svoje funkcie ale o jej praktickom využití v poľnohospodárskych strojoch som sa dozvedel dnes. Je to výborná vec ale ju treba vedieť aj nastaviť. " Nikolas Štuler: "Dozvedel som sa, že prvé traktory, ktoré boli riadene počítačom vznikli okolo roku 2003. Traktoristu môžu pozorovať na počítačoch ako pracuje, ale aj on môže v kabíne sledovať ako stroj robí a ako je nastavený." Juraj Kosorín: "Dnešná prednáška bola super a to vtom, že bolo úžasné získavať vedomosti o novej veci, ktorá sa volá navigácia." Janko Repák: "Prednáška bola veľmi zaujímavá. Je to neuveriteľné ako tá doba ide dopredu. Každá takáto prednáška nám dá veľa informácií." Matúš Lisičan: "Prednáška bola veľmi poučná. Dozvedeli sme sa ako sa technológia navigácie vyvíjala. Vysvetlili nám ako sa pracuje s takou technológiou. Na prezentácii nám ukázali, že cez GPS sa dá ovládať aj iný stroj. Nie len traktor." Nagy Kristián: "Vysvetlili nám ako sa ovládajú stroje cez GPS. Napríklad presné navádzanie poľnohospodárskych strojov umožňuje veľmi efektívne monitorovanie sejby, dávkovanie hnojenia a automatické spravovanie sekcií pri postrekovaní poľnohospodárskych plodín. Je to technológia ktorá je pre poľnohospodárov ekonomicky veľmi výhodná."