V rámci 36. ročníka Gemersko-malohontského jarmoku v Rimavskej Sobotev dňoch 28.9. až 29.9.2018 opäť zorganizovala Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Rimavskej Sobote, v spolupráci s mestom, výstavu poľnohospodárskych produktov z Gemera: ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, vína, strojov a zvierat. Výstava sa uskutočnila v priestoroch domu kultúry a jeho okolia. Medzi 92 vystavovateľmi sa v priestoroch domu kultúry opäť prezentovala aj Stredná odborná škola technická a agropotravinárska z Okružnej ulice v Rimavskej Sobote. Pedagógovia zo školy propagovali verejnosti poľnohospodárske odbory, ktoré sa na škole vyučujú. O materiál na výzdobu stola na tejto akcii sa postarali zamestnanci a žiaci školy za čo im ďakujeme.

Vašová

GM2018 01 minGM2018 02 minGM2018 03 min