ekopolis    Marec je prvý jarný mesiac a spolu s ním prichádzajú aj teplejšie dni. Príroda sa prebúdza a tak začína pracovné obdobie aj pre poľnohospodárov, záhradkárov a aj prenás, dobrovoľníkov zo SOŠTaAP, ktorí           realizujeme projekt Zachráňme školský sad. Prvé práce v sade neboli veľmi príjemné, pretože sme museli odstrániť stromy,ktoré dožili svoj stromový život. Presvetlili sme  koruny čerešní a pripravili pôdu na             ďalšie práce. Dúfame, že nám počasie bude priať a my budeme môcť v začatej práci  pokračovať. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka   finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci             programu  Zelené oázy.

SOŠTaAP Rimavská
zeleneoazyslovnaft