Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Počas fašiangov prevláda bujará zábava,organizujú sa svadby a zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry. Na pos- lednej fašiangovej zábave sa predvádza symbolické pochovávanie basy. Je to ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Aj na našej škole sme si pripomenuli tento starodávny zvyk a žiaci ubytovaní na školskom internáte pod vedením vychovávateľa Mgr. Martina Pliešovského nacvičili scénku pochovávania basy. Predviedli ju žiakom školy vo vestibule. Osobitne treba oceniť účinkovanie Mgr. Pliešovského, ktorý hral kňaza naozaj presvedčivo. Ako sa na záver vyjadril riaditeľ školy Ing. Karol Kisantal, keby ho nepoznal, tak by uveril, že je naozajstným kňazom. Účinkujúci sa postarali o chvíľu dobrej zábavy a humoru a žiakom sa vystúpenie páčilo. Mohli sa tak zoznámiť s jednou z mnohých ľudových tradícií, ktorú mnohí vôbec nepoznali.