Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 18. októbra 2018 v areáli VPP v Kolíňanoch prvý ročník Univerzitného dňa techniky. Špičkovú poľnohospodársku techniku predstavilo návštevníkom - najmä študentov SPU, ale aj viacerých stredných škôl - sedem firiem. Podujatie otvoril dekan TF prof. Roman Gálik. Ako povedal, pilotný ročník vlani zaznamenal veľký úspech, a tak vzniká tradícia organizovať toto podujatie. Informoval, že TF ako jediná fakulta na Slovensku zabezpečuje výučbu v študijnom programe poľnohospodárska technika a plánuje pripraviť nový ŠP mechatronik, ktorý by nadväzoval na stredoškolské vzdelanie. Následne zástupcovia jednotlivých firiem predstavili svoju spoločnosť a technológie, s ktorými sa prezentovali. Pripravené boli aj praktické ukážky poľnohospodárskej techniky, navigovanie traktorov pomocou satelitných systémov. Študenti našej školy mali možnosť zajazdiť si v počítačovo riadených, satelitom navádzaných traktoroch Case Magnum 360, Fend 724 vario, Massey Ferguson 8737, John Deere 8345. Pre všetkých študentov odboru agromechatronik to bol veľký zážitok.