V dňoch 24.-25.8. a 30.-31.8 všetci pedagogickí pracovníci školy absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému ROZVOJ PODNIKAVOSTI. Lektorom bol Mgr. Peter Uhrin, PhD. Vzdelávanie pozostávalo z rôznych zábavno – vzdelávacích aktivít zameraných na kreativitu a inovatívne nápady v oblasti marketingu a podnikania. Pedagógovia si užili mnoho zábavy a zároveň mali možnosť dokázať, akú majú fantáziu i reálnu predstavivosť pri tvorbe podnikateľského plánu. Po absolvovaní školenia dostal každý účastník certifikát.